Nieuws

Op 9 juli 2018

Vaststelling als archeologische zone van nederzettingen van de ‘Bandkeramiek’  en van prehistorische sitecomplexen in alluviale context Minister-president Geert Bourgeois stelt zes sites van de ‘Bandkeramiek’ en zes prehistorische sitecomplexen in alluviale context vast als archeologische zone …

Op 8 juni 2018

Ministers Muyters en Crevits kennen in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. Meer en betere …

Op 6 juni 2018

Op de gemeenteraad van 14 mei 2018 stond er een nieuw subsidiereglement voor de aankoop van een oudere en leegstaande woning voor jonge Riemstenaren op de agenda. Voor jonge inwoners van onze gemeente is het niet evident om naast de aankoopprijs van de woning, ook nog genoeg financiële middelen …

Blikvangers

  • Bedankt !

  • Deelname N-VA Riemst aan spel zonder grenzen

  • Tandem Jacobs-Beusen als lijsttrekkers

  • Bedankt !

    Bedankt aan alle aanwezigen op onze brunch ! Het was waar een gezellige editie, tot volgend jaar !
  • Natuurpunt ontvangt 750 euro